Kompletné pravidlá pre prideľovanie a registráciu kót nájdete tu.